Opskrivning

Da vi lukker pr. 30.11.22 modtager vi ikke flere opskrivninger til ventelisten. 


Økonomi og opskrivning

 

Sankt Nikolaj Børnehave er en non-profit, privat selvejende børnehave, som drives efter § 19 stk. 5 i Lov om Dagtilbud. Optagelse i børnehaven sker på baggrund af venteliste anciennitet efter dato for opskrivning, dog vil søskende nyde fortrin. Vi optager børn fra den måned de fylder 3 år.

 

For at kunne yde den service vi ønsker at tilbyde, er forældrebetalingen for en fuldtidsplads 100 kr. mere end den til enhver tid gældende takst for en kommunal institution, 2021 takst: 1754 kr. Prisen for en deltidsplads 30 timer ugentlig er 1500 kr. pladsen kan kun anvendes i tidsrummet 7-13. Deltidsplads tilbydes kun forældre på barsel jævnfør lovgivning.

Såfremt der indskrives børn fra andre kommuner der yder mindre tilskud end Esbjerg kommune reguleres forskellen i forældrebetalingen.

 

Opskrivning på vores venteliste sker ved at udfylde felterne som du finder nedenfor. Samt sætte x at du har læst "Oplysningsskrivelsen" og "Din ret til indsigelse", begge handler om beskyttelse af personfølsomme oplysninger.

Når vi har modtaget din opskrivning, returnerer vi en bekræftelse på mail hurtigst muligt

 

Tidligst muligt inden start, vil du pr. mail modtage tilbud om plads og en indmeldelsesblanket pr mail. Du har 1 uge til at bestemme dig for om du vil modtage pladsen og aflevere den underskrevne indmeldelsesblanket.

 

Der ydes søskenderabat og økonomisk eller pædagogisk friplads ud fra samme vilkår og principper som i Esbjerg kommunes dagtilbud. Skema til ansøgning om friplads kan hentes på Esbjerg kommunes hjemmeside.

 

Forældrene kan opsige institutionspladsen med 2 måneders skriftlig varsel til den 1. i måneden. Udmeldelsesblanket udleveres i børnehaven.

Læs her før indsendelse af opskrivningsblanket