Rapporter

På denne side kan du læse de forskellige rapporter som vi får i forbindelse med det lovpligtige tilsyn fra Esbjerg kommune, Legeplads eftersyn mm.

Uanmeldt Tilsyn d. 19.11.21 - Klik på download for at læse rapporten --> 

 

 


Vi har d. 22.2.2017 haft risikobaseret tilsyn fra arbejdstilsynet. De fandt ingen arbejdsmiljøproblemer og vi fik derfor en grøn smiley 

 

 Legepladsrapport 2020
Uanmeldt tilsyn d. 19.12.18

Der er taget aktion på de opmærksomhedspunkter der er i rapporten, et par stykker af dem var vi i gang med inden tilsynet. Hegnet mod naboen skiftes forår 19, Legehus udskiftes forår 19, reoler er fastgjort, der arbejdes på en løsning for døren i den fjerne ende af gymnastiksalen. 

 

 

 

 

Tilsynsrapport med egenrapport d. 26.2.2018

Her kan du læse dagtilbudsvurdering af vores arbejde i børnehaven samt vores egenrapport. Det skal tilføjes, at når vi scores i middel af skalaen i tilsynsrapporten, så betyder det, at vores arbejde overholder kravene i dagtilbudsloven samt Esbjerg kommunes Børn og Unge Politik mm.

  Uanmeldt tilsyn Sankt Nikolaj den 9. august 2017

Her kan du læse rapporten fra et uanmeldt tilsyn d. 9.8. Som du kan se i rapporten var der 3 små opmærksomhedspunkter på vores legeplads, de er alle 3 bragt i orden med det samme!

  
Tilsynsrapport - Sankt Nikolaj Private Børnehave - dec 2016

 

 

 

 

Legepladsrapport 2015

De punkter i rapporten som udgør sikkerheds risiko, er alle taget hånd om. Se nedenstående.

 

Forklaring til legepladsrapport 2015

Foto 1 og 2: røret er skåret over så det ikke overskrider max længden mere.

Foto 3 og 4: Der er sat vinkeljern øverst over spidsen af taget, så der ikke kan sætte sig noget i klemme.

Foto 5, 6 og 7: Fodboldmålet er fjernet fra legepladsen