Pædagogik

Fokusområde 2020 med årsplan

Fokusområde 19 med årsplan 1. halvår

Læreplan 2016

Paradigmeskifte 2,0

I dette dokument kan du læse, hvordan vi arbejder med udsatte børn og deres forældre


Børnemiljø 2016

Her kan du se hvordan børnene har besvaret spørgsmålene i vores seneste børnemiljøvurdering. Det er kun børn født i 11 og 12 der er blevet spurgt, og der var 3 ubesvarede.


Fokusområde 16-17

Herunder kan du læse referat fra forældremødet 10. maj 17 vedr. afslutning/afrunding af fokusområde 16-17. Mål og rammer for arbejdet kan du læse andet sted på siden: Fokusområde 16-17

Fokusområde 17-18

Pædagogik

På denne side kan du læse vores pædagogiske læreplan med beskrivelse af de seks temaer; Barnets personlige udvikling, Barnets sociale kompetencer, Barnets sproglige udvikling, Krop og bevægelse, Natur og naturfænomener og kultur og kulturelle udtryksformer.


Den pædagogiske læreplan indeholder også børnehavens formål, Børnehavens læringssyn, Børnehavens arbejde med Børnemiljø, Inklussion, børn med særlige behov og integration.

Til sidst i læreplanen er det beskrevet, hvordan vi arbejder med dokumentation.


På denne side kan du også læse om vores fokusområde og indsatsområde samt om paradigmeskifte 2,0COPYRIGHT © ALL RIGHTS RESERVED