Forældresamarbejde

Børnehavens vedtægter

Referat

bestyrelsesmøde 3.9.19

 

Forældresamarbejde

 

Vi lægger i børnehaven vægt på, at forældreamarbejdet bygger på gensidig tillid og respekt.

 

Vi afholder samtale med forældrene 3 mdr. efter barnet er startet i børnehaven og efterfølgende efter behov.

 

I kan som forældre altid henvende jer til kontaktpædagog / lederen hvis I føler et behov for en snak om jeres barn, vi er altid parate til en forældrekonsultation på forældres forespørgsel. Omvendt vil personalet altid tidligst muligt rette henvendelse til forældrene, hvis der opstår tvivl eller bekymring om et barns trivsel og/eller udvikling.

 

Vi holder "tværs" møder med relevante fagpersoner 4 til 6 gange om året. Her kan forældre deltage hvis der er brug for rådgivning og vejledning om eventuelle bekymringer eller udfordringer barnet har.

 

Vi bestræber os på, at informere via forældretavlen om hvad der er foregået / skal foregå i institutionens dagligdag.

 

Vi afholder forældrekaffe et antalt gange i løbet af året.

Der informeres i nyhedsbrevet eller/og på tavlen

 

Der afholdes 1-2  forældrearr.  årligt.

 

Der afholdes Bedsteforældredag årligt

 

Der udsendes Nyhedsbreve på mail nogle gange om året ,

aktivitetsplan og andre informationer udsendes løbende på mail.

 

 

 

 

Vi forventer, at forældre, der vælger vores børnehave, er engagerede i hvad der foregår i børnehaven, og deltager i vores arrangementer så vidt muligt, samt læser hvad der bliver skrevet af diverse informationer på tavlen i garderoben og på mail.

 

 

Bestyrelse

 

Det er bestyrelsen, der har den formelle indflydelse og det formelle ansvar, bestyrelsen er også arbejdsgiver for personalet. Forældrenes indflydelse på de overodnede principper og retningslinjer, går gennem de 3 forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer.

 

Valg til bestyrelsen foregår i andet kvartal hvert år.

 

Børnehavens bestyrelse består af:

 

•3 repræsentanter valgt af forældrene for to år af gangen, med et års forskydning.

 

•2 repræsentanter udpeget af menighedsrådet for Sankt Nikolaj Kirke i Esbjerg, for 2 år af gangen, med et års forskydning.

 

•1 repræsentant for fastansatte medarbejdere

 

•2 suppleanter valgt af forældrene for et år af gangen

 

•Lederen af børnehaven deltager i møderne, som sekræter for bestyrelsen.

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved første møde efter valg har fundet sted.

 

Bestyrelsen kan kontaktes ved henvendelse til formanden Ken Vang  på mail: mk@vangs.dk