Aktiviteter

Aktiviteter

På denne side kan du se årsplaner, aktivitetsplaner og dagsrytmen i børnehaven.


Dagsrytme

Plan for 1. halvår 2020 med fokusområde indeholdt

Uge 45-47

Hvad har vi brug for til vores krop for at blive sunde og stærke

Høstuger

Stress ned og mærk os selv - vær gode ved hinanden

Kunst - uger

Sience

Eventyr

Sundhed og bevægelse

Sundhed og mad

Årsplan 1. halvår 18

Årsplan 2. halvår 17

Årsplan 2.  halvår 18

Årsplan 1. halvår 2019

Årsplan 2.halvår 2019